PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA NA PRIMJERU METALOPRERAĐIVAĈKOG PREDUZEĆA

  • M. Miljanovic Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, BiH
  • O. Spaic Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, BiH
  • M. Sokovic University of Ljubljana, Slovenia

Abstract

Strategijsko upravljanje ljudskim resursima postaje presudno za pronalaženje originalnih rješenja u proizvodnom sektoru. U ovome radu rasprava je usmjerena na planiranje ljudskih resursa u jednom metalopreraĎivačkom preduzeću radi udovoljavanja sve većim tržišnim zahtjevima i poboljšanja konkuretskog položaja. Uključivanjem svih procesa planiranja i razvoja ljudskih resursa u dugoročnu razvojnu politiku, moguće je povećati inovativnost i ostvariti visoke razvojne ciljeve preduzeća. Primjenom Normativne metode, u posmatranom preduzeću je planiran ukupan broj ljudskih resursa, a primjenom metode kadrovske strukture, planirana je i struktura ljudskih resursa s obzirom na kvalifikacionu strukturu i stepen stručnosti. Planiranje ljudskih resursa, primjenom navedenih metoda, ukazuje da u preduzeću, za naredni period, postoji višak od 169 zaposlenih ili 28,7% u odnosu na trenutno stanje. Rješenje višaka zaposlenih treba tražiti u uvoĎenju odgovarajuće strategije, za čiji je izbor neophodno postaviti kriterij najmanje cijene i najveće dobiti za preduzeće i zaposlene.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2010-12-31
How to Cite
MILJANOVIC, M.; SPAIC, O.; SOKOVIC, M.. PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA NA PRIMJERU METALOPRERAĐIVAĈKOG PREDUZEĆA. Journal of Engineering & Processing Management, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 15-27, dec. 2010. ISSN 2566-3615. Available at: <https://jepm.tfzv.ues.rs.ba/index.php/Journal/article/view/124>. Date accessed: 14 june 2021.