Miljanovic, M., Spaic, O., AND Sokovic, M.. " PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA NA PRIMJERU METALOPRERAĐIVAĈKOG PREDUZEĆA" Journal of Engineering & Processing Management [Online], Volume 2 Number 2 (31 December 2010)