Miljanovic, M., O. Spaic, & M. Sokovic. " PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA NA PRIMJERU METALOPRERAĐIVAĈKOG PREDUZEĆA." Journal of Engineering & Processing Management [Online], 2.2 (2010): 15-27. Web. 1 Aug. 2021