Miljanovic, M., Spaic, O., & Sokovic, M. 2010 Dec 31. PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA NA PRIMJERU METALOPRERAĐIVAĈKOG PREDUZEĆA. Journal of Engineering & Processing Management. [Online] 2:2